Centralizare oferte asistență umanitară / Humanitarian aid offers

Guvernul României și Departamentul pentru Situații de Urgență au operaționalizat Platforma ”Împreună ajutăm mai mult” pentru monitorizarea solicitărilor de sprijin din partea societățiicivile și a organizațiilor nonguvernamentale, unde se găseste linkul aferent introducerii ofertelor de resurse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyirIDJ2dD-SMm8wPLRxLTdagDQoCxVY-QBn1uE2t7GUZnjQ/viewform